X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

285-1001000000770-37 AIK Bank

Za AIK banku

Za OTP banku

Kontakt

Knjiga Patologija za studente stomatologije

Udžbenik „Patologija za studente stomatologije“ autora prof. dr Sanje Milenković sadrži dve celine koje su definisane kroz 18 poglavlja. Opštu patologiju čini šest poglavlja, a Specijalnu patologiju 12 poglavlja. Tekst rukopisa prati sedam pojedinačnih i 103 kolažne fotografije, 20 šema i 20 tabela, praćeno sa 60 navoda literature.

Autor je na osnovu sopstvenog iskustva, koristeći savremenu literaturu, na sistematičan i koncizan način, prikazao osnovne pojmove u patologiji.

U delu Opšte patologije obrađeni su pojmovi u vezi sa: kratak istorijat patologije u svetu i Srbiji, opis, značaj i protokol patohistološke laboratorije, pojmove etiologije i patogeneze, osnovne prilagođavanja ćelije i ćelijske smrti, zapaljenske i regeneratorne procese, procese vezane za hemodinamske i vaskularne poremećaje, kao i pojmove vezane za kancerogenezu.

U delu Specijalna patologija obrađene su patološke promene po organskim sistemima. Kroz 12 poglavlja na sažet, sistematičan i razumljiv način opisana je patologija:

  • krvnih sudova,
  • kardiovaskularnog sistema,
  • respiratornog sistema,
  • digestivnog sistema sa pridruženim žlezdama,
  • jetrom i pankreasom,
  • urinarnog sistema i sistemi ženskih i muških polnih organa,
  • hematopoeznog sistema i krvi,
  • endokrinih žlezda,
  • centralnog, perifernog nervnog sistema i mišića,
  • kože, kostiju i mekih tkiva.

Poglavlja udžbenika Patologija za studente stomatologije racionalno su sistematizovana po grupama bolesti. Pri opisu pojedinačne bolesti ritmično i uniformno su opisivani epidemiološki, patogenetski i klinički podaci. Opisi u vezi sa patologijom (makroskopski i mikroskopski) vidljivo su odvojeni boldiranim terminom „PATOLOGIJA“. Ključni parametri koji su neophodni za razumevanje odnosa makroskopskog i mikroskopskog odstupanja od normalnog izgleda su regularno opisani i jasno navedeni. Tekst opisa napisan je na jednostavan i razumljiv način, što je pogodno, s obzirom na, očekivani prosečni nivo znanja ciljne grupe. Pojedini entiteti su opisani na zanimljiv način u vidu poređenja sa nepatološkim i nemedicinskim terminima što doprinosi lakšem pamćenju gradiva.

Opis pojmova je praćen mernim jedinicama prilagođenim zakonu, simboli i nazivi fizičkih veličina su u skladu sa važećim preporukama i kroz čitav rukopis se dosledno koriste jedinstveni nazivi za pojmove. Udžbenik je vrlo koristan kako bi studenti usvojili bazična znanja iz patologije i primenili ih u daljoj studentskoj i kliničkoj praksi. Edukativna vrednost udžbenika Patologija za studente stomatologije nije ograničena samo na lekcije iz patološke anatomije i svakako će uticati na buduću stomatološku medicinsku edukaciju i praksu studenata.

Udžbenik možete poručiti putem sajta internet knjižare stomatološkog fakulteta u Pančevu.