Stomatološki Fakultet Pančevo

X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

285-1001000000770-37 Sber Bank

Za Sber banku

Za Vojvođansku banku

Kontakt

Upis 2019. - domaći studenti

Stomatološki fakultet u Pančevu je prvi privatni fakultet iz oblasti medicine na Balkanu. Postoji i uspešno radi od 2002. godine, te ove školske godine Stomatološki fakultet u Pančevu upisuje osamnaestu generaciju studenata. Fakultet je za to vreme narastao u zavidnu obrazovno-naučnu i zdravstvenu ustanovu. Studenti uče u lepom i prijatnom prostoru, rade na najmodernijoj opremi i sa savremenim materijalima. Nastavnici i saradnici sa bogatim iskustvom, koji su u stalnom radnom odnosu na Fakultetu, pokrivaju nastavni proces integrisanih akademskih studija (master), specijalističkih akademskih studija i doktorskih akademskih studija.

Za prethodnih 17 godina mnogo studenata je uspešno završilo Stomatološki fakultet u Pančevu. Činjenica je da naš Fakultet nije nepoznat u međunarodnim okvirima, pa su tako svi studenti sa uspehom nostrifikovali svoje diplome u zemljama kako Evropske unije tako i van iste - u Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Švajcarskoj, Španiji, Velikoj Britaniji, Italiji, kao i nekim od država SAD, pa čak i na Sejšelskim ostrvima.

Nastava je organizovana kroz trimestre tako da se posvećuje maksimalna pažnja radu sa studentima, kako na medicinskim tako i na stomatološkim predmetima. Radi se u malim grupama, a na vežbama iz stomatoloških predmeta svaki student radi na „svojoj“ stolici i sa „svojim“ pacijentima, pri čemu grupu od šest studenata obučavaju jedan asistent i jedan profesor. Takav rad je garancija za sticanje znanja i završavanje studija na vreme. Na fakultetu radi više od 70 nastavnika od kojih je većina u stalnom radnom odnosu.

U skladu sa svojom vizijom, Fakultet vodi računa o tehničkoj opremljenosti jer je glavni cilj unapređenje kako nastavniog procesa tako i kliničkog rada sa pacijentima. U tom smislu, Fakultet poseduje 3D ortopan za dijagnostiku, CAD CAM sistem za kompjutersku izradu zubnih nadoknada, Er:YAG Nd: YAG laser za tvrda i meka tkiva, lampu za otkrivanje prekanceroznih lezija, kameru za prenos u realnom vremenu hirurških i drugih zahvata koja omogućava studentima da vide sve detalje koje vidi i lekar koji vodi operaciju. Pored toga, na Fakultetu je implementiran informacioni sistem (FIS) koji omogućava studentima da u svakom momentu, preko bilo kojeg uređaja imaju uvid u svoje nastavne aktivnosti, položene ispite, kao i da prijavljuju i odjavljuju ispite putem uređaja.

Velika pažnja se posvećuje udžbenicima iz kojih studenti uče gradivo, pa tako Fakultet u ovom trenutku raspolaže sa 20 udžbenika koje je izdao, a napisali su ih nastavnici koji rade na Fakultetu. Na konstantnim dopunama i inoviranju stručne literature nastavnici rade redovno i godišnje se izda najmanje jedan potpuno nov udžbenik, štampe visokog kvaliteta sa savremenom i aktuelnom literaturom. Neki od udžbenika su Osnovi ortopedije vilica, Preventivna stomatologija, Dečja stomatologija, Atlas oblika i forme zuba, Urgentna medicina, Osnovi biohemije itd. Sve naše udžbenike možete pogledati na web sajtu naše internet knjižare.

Vežbe iz pretkliničkih i kliničkih stomatoloških predmeta se odvijaju na Klinikama Instituta za stomatologiju na samom fakultetu, gde se godišnje primi oko 1600 pacijenata. Tu se pacijenti potpuno zbrinjavaju počev od konzervativne, ortodontske i hirurške terapije, pa do protetskih nadoknada uključujući i implantate. Nastava iz kliničkih medicinskih predmeta se odvija na Fakultetu, a vežbe u Domu zdravlja Pančevo i Opštoj bolnici Pančevo, gde studenti imaju odlične uslove da vide i nauče mnogo više od onoga što je samim programom za stomatologe predviđeno.

Stomatološki fakultet upisuje 60 studenata po generaciji što pruža mogućnost da se studenti kroz nastavni proces potpuno osposobe za samostalan rad u struci. Najbolja potvrda toga su diplomirani studenti kojih već ima dosta u samostalnoj praksi ili uspešno zamenjuju svoje roditelje u njihovim ordinacijama.

Svake godine na Fakultetu gostuju poznati viziting profesori. Do sada su kao predavači gostovali profesori iz Švajcarske, Francuske, Mađarske, SAD, Rumunije, Bugarske i Italije. Njihova iskustva se prenose i na slušaoce seminara Centra za kontinuiranu edukaciju, što je stalna praksa Fakulteta.

Fakultet raspolaže je član ADEE (Evropske asocijacije stomatoloških fakulteta), a radi u sastavu Univerziteta Privredna akademija sa sedištem u Novom Sadu. Akreditovana su sva tri studijska programa - integrisane akademske studije, specijalističke akademske studije i doktorske akademske studije.

Zgrada fakulteta se nalazi na atraktivnoj lokaciji u Pančevu, u ulici Žarka Zrenjanina, odakle je do centra glavnog grada Beograda deli 15 minuta vožnje. Studenti imaju mogućnost da uz male mesečne izdatke iznajme stan koji će biti u blizini Fakulteta.

Školarina za integrisane akademske studije iznosi 4000 € po godini studija. U školarinu su uračunate prijave ispita, potvrde o studiranju, potvrde o položenim ispitima i sve ostale vrste potvrda. Takođe, uz školarinu studenti dobijaju udžbenike za odgovarajuću godinu studija na početku svake školske godine.

Sve informacije možete možete dobiti na stranicama našeg sajta. Ukoliko želite odgovore na konkretna pitanja pošaljite nam ih putem e-maila informacije@sfp.rs ili nas kontaktirajte putem telefona na +381 13 2351292

Ukoliko želite, već sada se možete prijaviti za polaganje prijemnog ispita i osigurati sebi šanse za upis na prvu godinu studija stomatologije na stomatološkom fakultetu u Pančevu.

Čekamo vas!