X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Anketa o proceni kvaliteta nastavnog procesa

Poštovane koleginice i kolege, ovim upitnikom možete uticati na poboljšanje nastave i upozoriti na nedostatke i teškoće u izvođenju iste. Vaše nam je mišljenje važno i iz tog razloga Vas molimo da Vaši odgovori budu iskreni, dobronamerni i da izražavaju Vaše lično mišljenje.

Vaši odgovori su u potpunosti anonimni što garantuje tajnost Vašeg mišljenja.

Integrisane akademske studije

Ocenite slaganja s navedenim tvrdnjama:

1. Predavanja se izvode prema zvaničnom rasporedu:
2. Vežbe se izvode prema zvaničnom rasporedu:
3. Profesori održavaju konsultacije:
4. Asistenti održavaju konsultacije:
5. Nastavnici i saradnici podstiču na aktivnost:
6. Informisanje studenata:
7. Ocenite obezbeđenost nastavnim sredstvima i učilima:
8. Ocenite obezbeđnost literaturom:
9. Ocenite broj predmeta i fond časova:
10. Navedite predmet / predmete za koji je potreban veći broj časova predavanja i vežbi:
11. Navedite predmet / predmete za koji je potreban manji broj časova predavanja i vežbi:
12. Navedite predispitnu aktivnost za koju smatrate da pomaže savladavanju programa (seminarski radovi, elaborati, projekti, mape radova, checkboxnice i dr.):
13. Navedite najpogodnije nastavne metode (predavanja, interaktivna nastava, mentorski rad, diskusije, rad u laboratoriji, rad u kliničkim salama, timski rad, zajedničke prezentacije i sl):
14. Navedite predispitnu aktivnost za koju smatrate da treba da nosi najveći broj poena:
15. Navedite razlog zbog koga ne izlazite na ispit / ispite koje ste prijavili za ispitni rok:
16. Navedite ukupan broj seminarskih radova, za sve predmete, koji su adekvatni studentskom opterećenju u jednom trimestru:
17. Navedite adekvatan obim (broj strana) i strukturu seminarskog rada ( grafički prilozi, statističke analize, fotografije, sadržaj i dr):

Predložite mere za unapređenje kvaliteta nastavnog procesa:

18. Vaš komentar