X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Anketa - kvalitet nastavnog procesa

Poštovane koleginice i kolege, ovim upitnikom možete uticati na poboljšanje nastave i upozoriti na nedostatke i teškoće u izvođenju iste. Vaše nam je mišljenje važno i iz tog razloga Vas molimo da Vaši odgovori budu iskreni, dobronamerni i da izražavaju Vaše lično mišljenje.

Vaši odgovori su u potpunosti anonimni što garantuje tajnost Vašeg mišljenja.

Integrisane akademske studije

Ocenite slaganja s navedenim tvrdnjama:

I - Vrednovanje nastavnog procesa studijskih programa

1. Koliko ste zadovoljni odvijanjem praktične nastave:
2. Koliko ste zadovoljni odvijanjem konsultacija:
3. Koliko ste održava nastava prema rasporedu časova:
4. Ocenite obezbeđenost litaraturom:
5. Ocenite strukturu, broj predmeta i fond časova:
6. Ocenite obezbeđenost nastave asistentima:
7. Ocenite obezbeđenost nastave stomatološkim sestrama i tehničarima:
8. Ocenite informisanje studenata u vezi sa nastavnim planovima i programima po predmetima:

II - Vrednovanje uslova rada

1. Ocenite obezbeđenost nastavnim sredstvima i učilima:
2. Ocenite obezbeđenost prostorom (amfiteatri, vežbaonice...):
3. Ocenite obezbeđenost odgovarajućim kliničkim salama:
4. Ocenite obezbeđenost Fakulteta tehnikom za informacione tehnologije, internet i drugo:
5. Ocenite pomoć Fakulteta za učestvovanje na seminarima i studentskim manifestacijama:
6. Ocenite rad Prodekana za nastavu:
7. Ocenite rad Studentske službe:
8. Da li ste zadovoljni radnim vremenom Studentske službe:
9. Ocenite rad i opremljenost biblioteke:
10. Da li ste zadovoljni kapacitetom čitaonice?:
11. Ocenite rad bibliotekara:
12. Da li ste zadovoljni radnim vremenom biblioteke:
13. Ocenite higijenu i održavanje Fakulteta:
14. Ocenite unutrašnji ambijent Fakulteta:
15. Ocenite spoljni izgled zgrade i ambijent Fakulteta:
16. Ocenite rad Studentskog parlamenta:

Predložite mere za poboljšanje stanja:

Vaš komentar