X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Anketa o vrednovanju nastavnika i predmeta za predmet Orofacijalni bol

Poštovane koleginice i kolege, ovim upitnikom možete uticati na poboljšanje nastave i upozoriti na nedostatke i teškoće u izvođenju iste. Vaše nam je mišljenje važno i iz tog razloga Vas molimo da Vaši odgovori budu iskreni, dobronamerni i da izražavaju Vaše lično mišljenje.

Vaši odgovori su u potpunosti anonimni što garantuje tajnost Vašeg mišljenja.

Ukoliko neku ocenu ne možete dati ili nije primenljiva za određenog nastavnika, odaberite polje "bez odgovora". Molimo Vas da ocene dajete odabirom kvadratića uz odgovarajuće pitanje.

Orofacijalni bol

Ocenite slaganja s navedenim tvrdnjama:

1. Nastavnik koji se ocenjuje
2. Vaša prosečna ocena na dosadašnjim studijama
3. Da li ste prvi put upisali predmet
4. Da li ste položili ispit
5. Da li ste redovno pohađali nastavu
6. Koliko Vam je sati nedeljno u proseku bilo potrebno za realizaciju aktivnosti na ovom predmetu
7. Da li se redovno održavaju predavanja
8. Da li se redovno održavaju konsultacije
9. Razumljivost i način izlaganja materije predviđene predmetom
10. Usaglašenost plana predavanja i obim materije predviđene predmetom
11. Podsticanje studenata na aktivnost, kritičko razmišljanje i kreativnost
12. Predavanje nastavnika pomažu studentu da lakše savlada materiju predviđenu predmetom
13. Obim i kvalitet preporučene literature
14. Nastavnik daje korisne informacije za budući rad studenata
15. Nastavnik odgovara na pitanja i vodi računa o studentskim komentarima
16. Profesionalnost i etičnost nastavnika u komunikaciji sa studentima
17. Objektivnost i nepristrasnost u oceni znanja studenata
18. Opšti utisak

Dodatni predlozi i zapažanja:

Molimo Vas da napišete svoj komentar na nastavu i nastavnik/e na ovom predmetu. Komentarišite ono što smatrate relevantnim, naročito ako nije obuhvaćeno upitnikom. Usmerite se na ono što smatrate posebno pozitivnim i posebno negativnim vezano za nastavnika/predmet.

Obrazložite svoje tvrdnje!(npr. komentari kao što su 'Profesor je super' ili 'Ovaj predmet je bezveze' nisu relevantni)

Ovo pitanje je od velike važnosti u celokupnom procesu studentskih evaulacija.