Naša vrata su vam otvorena svakog radnog dana. Uz prethodnu najavu, možete doći lično na Fakultet da se upoznate i sami sa procesom studiranja i rada na našoj ustanovi. Do tada, možete pregledati fotografije koje smo izdvojili, a koje su zabeležene na predavanjima i vežbama.