header spearator

ass. dr Milana Čabrilo


Rođena je 1994. godine u Beogradu.

Na Stomatološkom fakultetu u Pančevu diplomirala je 2018. kao student generacije. Pripravnički staž obavila je na klinikama matičnog fakulteta.

Od 2019. godine zaposlena je na mestu saradnika u nastavi za užu naučnu oblast klinička stomatologija, nakon čega upisuje specijalističke i doktorske studije iz oblasti oralne medicine i parodonotologije.

U zvanje asistenta - pripravnika na Institutu za stomatologiju, Klinici za oralnu medicinu i parodontologiju, Stomatološkog fakulteta u Pančevu izabrana je 2021. godine.

Stručnim usavršavanjem na radu sa Fotona LightWalker Er: YAG, Nd: YAG laserom unapredila je svoj klinički rad u oblasti laserom asistirane stomatologije.

Tečno govori tri strana jezika.

footer spearator