X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

285-1001000000770-37 Sber Bank

Za Sber banku

Za Vojvođansku banku

Kontakt

Naše kolege na 59. kongresu studenata biomedicinskih nauka

Na 59. kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije, koji je održan na Kopaoniku od 26.04. do 30.04.2018, Stomatološki fakultet u Pančevu su svojim učešćem predstavljale Marija Tomić i Jovana Aničić, studentkinje IV godine integrisanih akademskih studija stomatologije, uz pomoć svojih mentora i komentora.
Marija Tomić je izlagala rad pod nazivom „UČESTALOST RADIOGRAFSKI USTANOVLJENIH PERIAPIKALNIH LEZIJA KOD ENDODONTSKI LEČENIH ZUBA“ pod mentorstvom doc. dr Dragane Pešić i komentorstvom asist. dr Marije Lalović.
Aničić Jovana je izlagala rad pod nazivom „UTICAJ SOCIOEKONOMSKIH I DIJETETSKIH FAKTORA NA DENTALNI STATUS I POTREBE ZA PROTETSKIM ZBRINJAVANJEM ADOLESCENATA U PANČEVU“ pod mentorstvom doc. dr Maje Pavlović i osvojila nagradu za najbolji rad u svojoj sesiji.
Ovom prilikom čestitamo Jovani i Mariji na postignutom uspehu i želimo im mnogo sreće u daljem radu! Takođe, verujemo da će njihov uspeh biti inspiracija ostalim kolegama da učestvuju u sličnim naučno-istraživačkim aktivnostima.