header spearator

Pripremna nastava


Pripremna nastava

Informacije o pripremnoj nastavi

Stomatološki fakultet u Pančevu svake godine organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz predmeta Hemija i Biologija. Pripremna nastava se organizuje subotom, u prostorijama Fakulteta. Takođe, za kandidate koji nisu u mogućnosti da fizički prisustvuju nastavi postoji opcija pohađanja nastave online, odnosno putem platforme za učenje na daljinu.

Nastava podrazumeva po 10 termina iz oba predmeta i održava se u periodu od marta do juna meseca.

Za polaganje prijemnog ispita možete se spremati sami ili na drugom mestu. Pohađanje pripremne nastave na Fakultetu nije obavezno i ne garantuje upis na Fakultet.


Prijava za pohađanje pripremne nastave

Za pohađanje pripremne nastavu se možete prijaviti uživo na Fakultetu, telefonom ili online putem našeg sajta.

Cena pripremne nastave iznosi 250€ po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

footer spearator