X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

285-1001000000770-37 Sber Bank

Za Sber banku

Za Vojvođansku banku

Kontakt

Prijemni ispit za generaciju 2021/2022.

Prijemni ispit

U prvu godinu integrisanih akademskih studija školske 2021/2022. godine, Fakultet će upisati 60 studenata. Uslov za polaganje prijemnog ispita je završena gimnazija ili škola četvorogodišnjeg trajanja. Prijavljivanje za prijemni ispit vrši se na Fakultetu (samo radnim danima) od 14. juna 2021. do 25. juna 2021. od 09:00 do 14:00 časova. Na prijemnom ispitu, koji se održava 26. juna 2021. od 09:00 do 12:00, polažu se Biologija i Hemija.

Uslovi za upis

U prvu godinu integrisanih akademskih studija može se upisati lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i koje je položilo prijemni ispit. Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Prijava na konkurs

Prilikom prijave na konkurs kandidati podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole,
 • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • Dokaz o uplati troškova prijemnog ispita u iznosu od 10.000 RSD.

Rane prijave za prijemni ispit možete izvršiti na ovoj stranici.

Upis

Kandidati koji steknu pravo na upis, isti vrše uz:

 • Originalna dokumenta (overena fotokopija),
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole,
 • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
 • Lekarsko uverenje
 • Dva obrasca ŠV-20 (dobija se na Fakultetu),
 • Indeks (dobija se na Fakultetu),
 • Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
 • Dokaz o uplati školarine za prvi trimestar.
 • Dokaz o uplati upisnine u prvu godinu u iznosu od 15.000 RSD.
 • Očitana ili fotokopirana lična karta