header spearator

Upis na Fakultet


Prijemni ispit

Obaveštenje

U prvu godinu integrisanih akademskih studija školske 2024/2025. godine, Fakultet će upisati 77 studenata. Svi studenti zainteresovani za upis u obavezi su da polažu prijemni ispit koji se organizuje na Fakultetu.

Ukoliko u datom trenutku bude slobodnog mesta, upis se može ostvariti sa potvrdom o položenom prijemnog ispitu sa drugog fakulteta srodne oblasti (stomatologije / medicine / farmacije). Prethodnih godina sva mesta bila su popunjena već početkom jula. Da biste sebi obezbedili šanse za upis na naš Fakultet, bez obzira što ćete prijemni ispit polagati i na nekoj od drugih ustanova, preporuka je da se prijavite za polaganje prijemnog ispita kod nas na Fakultetu, s obzirom na to da prednost upisa imaju kandidati koji su kod nas polagali prijemni ispit.


Prijemni ispit

Na prijemnom ispitu, koji će se polagati u subotu 29. juna 2024. godine, vrši se provera znanja iz predmeta Biologija i Hemija.

Prijave za polaganje prijemnog ispita se vrše uživo na fakultetu od 17. do 28. juna, u periodu od 09:00 do 14:00 časova.
Online prijave za polaganje prijemnog ispita moguće su samo do četvrtka 27. juna. Možete se prijaviti online na ovoj strani.

Kao literaturu za pripremanje prijemnog ispita kandidati treba da koriste udžbenike I, II, III i IV razreda gimnazija / srednjih škola, s obzirom na to da Fakultet nema posebnu literaturu za pripremu prijemnog ispita. Stomatološki fakultet u Pančevu svake godine organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita. Više informacija o tome možete videti na ovoj strani.


Prijava za polaganje prijemnog ispita

Da biste se prijavili za polaganje prijemnog ispita, prilikom prijave na konkurs potrebno je predati:

  • Popunjen Prijavni list (dobija se na fakultetu)
  • Odštampanu ličnu kartu
  • Dokaz o uplati troškova prijemnog ispita u iznosu od 15.000 RSD

i overene fotokopije sledećih dokumenata:

  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole,
  • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
  • Rešenje o nostrifikaciji srednje škole ili potvrdu da je postupak nostrifikacije u toku (Samo za kandidate koji su srednju školu završili van granica Republike Srbije i Republike Srpske ! )

Broj žiro računa za uplate: 105-2989972-91 AIK Bank

U prvu godinu integrisanih akademskih studija može se upisati lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i koje je položilo prijemni ispit među prvih 77 kandidata. Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

footer spearator