X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

285-1001000000770-37 Sber Bank

Za Sber banku

Za Vojvođansku banku

Kontakt

Prijemni ispit za generaciju 2022/2023.

Prijemni ispit

Upis

Datumi upisa su:

 • ponedeljak 05. jul, 11:00 - 14:00
 • utorak 06. jul, 11:00 - 14:00
 • sreda 07. jul, 11:00 - 14:00
 • četvrtak 08. jul, 11:00 - 14:00
 • petak 09. jul, 11:00 - 14:00

Kandidati koji steknu pravo na upis, isti vrše uz:

 • Originalna dokumenta (overena fotokopija),
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole,
 • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
 • Lekarsko uverenje
 • Dva obrasca ŠV-20 (dobija se na Fakultetu),
 • Indeks (dobija se na Fakultetu),
 • Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
 • Dokaz o uplati školarine za prvi trimestar.
 • Dokaz o uplati upisnine u prvu godinu u iznosu od 15.000 RSD.
 • Očitana ili fotokopirana lična karta