X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Prijemni ispit za generaciju 2024/2025.

Prijemni ispit

U prvu godinu integrisanih akademskih studija školske 2024/2025. godine, Fakultet će upisati 77 studenata. Uslov za polaganje prijemnog ispita je završena gimnazija ili škola četvorogodišnjeg trajanja. Prijavljivanje za prijemni ispit vrši se na Fakultetu (samo radnim danima) od 19. do 30. juna od 09:00 do 14:00 časova. Na prijemnom ispitu, koji se održava u subotu 01. jula od 09:00 do 12:00, polažu se Biologija i Hemija.

Uslovi za upis

U prvu godinu integrisanih akademskih studija može se upisati lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i koje je položilo prijemni ispit. Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Prijava na konkurs

Prijavu na konkurs je moguće ostvariti Online putem našeg sajta (ovim putem samo do srede 28. juna 23:59) ili uživo na fakultetu.


Za prijave uživo na Fakultetu:

Prilikom prijave na konkurs kandidati predaju:

 • Popunjen Prijavni list (dobija se na fakultetu)
 • Odštampanu ličnu kartu
 • Dokaz o uplati troškova prijemnog ispita u iznosu od 15.000 RSD

i overene fotokopije sledećih dokumenata:

 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole,
 • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
 • Rešenje o nostrifikaciji srednje škole ili potvrdu da je postupak nostrifikacije u toku (Samo za kandidate koji su srednju školu završili van granica Republike Srbije i Republike Srpske ! )

Broj žiro računa za uplate: 105-2989972-91 AIK Bank

Upis

Datumi upisa su:

 • sreda 05. jul, 11.00 - 14.00 časova
 • četvrtak 06. jul, 11.00 - 14.00 časova
 • petak 07. jul, 11.00 - 14.00 časova
 • ponedeljak 10. jul, 11.00 - 14.00 časova
 • utorak 11. jul, 11.00 - 14.00 časova

Kandidati koji steknu pravo na upis, isti vrše uz:

 • Originalna dokumenta (overena fotokopija),
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole,
 • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
 • Lekarsko uverenje
 • Dva obrasca ŠV-20 (dobija se na Fakultetu),
 • Indeks (dobija se na Fakultetu),
 • Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
 • Dokaz o uplati školarine za prvi trimestar.
 • Dokaz o uplati upisnine u prvu godinu u iznosu od 20.000 RSD.
 • Očitana ili fotokopirana lična karta

Broj žiro računa za uplate: 105-2989972-91 AIK Bank