header spearator

Ko smo mi?


O fakultetu

Stomatološki fakultet u Pančevu je prvi privatni fakultet iz oblasti medicine na Balkanu. Naša misija je da, kao elitna obrazovna ustanova, našim studentima obezbedimo razvoj veština, etike i stomatološke prakse visokog kvaliteta, po čemu će naši studenti, budući stomatolozi, biti prepoznatljivi na tržištu rada u regionu a i šire.

Kao privatna obrazovna ustanova, ovoj misiji posvećeni smo već više od 20 godina i sprovodimo je sa puno pažnje, odgovorno i ozbiljno. Da li je moguće spojiti „privatni fakultet“ i “ozbiljnost” u istoj rečenici? Mi smo jedan od primera da jeste.

Odlukom da se obrazuju kod nas, naši studenti preuzimaju odgovornost i brigu o tuđem zdravlju. Ima li šta važnije od toga? Naravno da ne! Zdravlje je kruna svakog čoveka i čast da pomažemo u očuvanju zdravlja zajednice kojoj pripadamo razlog je da naš poziv shvatimo veoma ozbiljno.

Kao fakultet više i nismo tako mladi, s obzirom na tradiciju koju negujemo preko 20 godina. Međutim, mladi ali ozbiljni i odgovorni jesu naši nastavnici i rukovodstvo Fakulteta, što je upravo jedna od naših najvećih prednosti. Mladost nam daje energiju, motivaciju i unosi kreativnosti u našu svakodnevicu, koji potom rezultiraju unapređenjem obrazovnog, naučnog i kliničkog rada. Naši nastavnici su ambiciozni i vredni ljudi, koji sa strašću prilaze svom poslu. Apsolutno se slažemo sa našim studentima kada kažu da su ’naši profesori naše najjače oružje’.

Obrazovanje je inertna oblast koje se ne oduševljava promenama. Pogotovo je to slučaj u našem okruženju, gde koncept obrazovanja, bili mi toga svesni ili ne, nije inoviran decenijama unazad. Kao što se menja sve(t) oko nas, tako se mora menjati i prilagođavati pristup obrazovanju. Šta to znaši u našem slučaju:

  • ne odbacujemo ono što je dobro, samo zato što je staro;
  • od novog usvajamo ono što može biti od koristi našim studentima da postanu bolji stomatolozi.

Posvećujemo pažnju svim detaljima – od flajera do diplome. Vraćamo ugled i dostojanstvo nastavnicima i obrazovanju. Obezbeđujemo savremene uslove edukacije i prakse. Studente posmatramo kao pojedince, a ne kao brojeve.

Rečju, trudimo se da doprinesemo izgradnji boljeg društva.

footer spearator