header spearator

Prvih 20 godina uspeha!


Prvih 20 godina uspeha!

Dvadeset godina od osnivanja jedne visokoškolske ustanove predstavlja značajan jubilej, posebno imajući u vidu da se radi o prvoj privatnoj visokoškolskoj ustanovi iz oblasti medicine u našoj zemlji i okruženju, kao i da je ta ista ustanova prošla uspešan put od Osnivačkog akta 28.9.2002. godine i registracije u Trgovinskom sudu do već treće uspešne akreditacije Ustanove i sva tri nivoa akademskih studija od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 2021. godine i četvrte akreditacije za nauku od strane Odbora za akreditaciju NIO 2022. godine.

Svaki jubilej, uključujući i ovaj, prilika je da se prisetimo i osnivača našeg fakulteta, a u prvom redu prof. dr Đoke Maleševića koji je imao hrabrosti i snage da sa grupom vizionara, u vremenu tranzicije i teške društveno-ekonomske klime, prepozna trenutak i potrebu za stvaranjem racionalnijeg, fleksibilnijeg i savremenijeg obrazovnog sistema, koji će na najbolji i najefikasniji način iznedriti potpuno osposobljene kadrove, sa diplomom koja će opravdati njihovu stručnu i naučnu kompetentnost, kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu.

Stomatološki fakultet u Pančevu je u prethodnih 10 godina prošao kroz mnoge promene iako na prvi pogled možda ne deluje tako. Od 2012. godine više od dve trećine nastavnika i saradnika je ili otišlo u penziju ili su nas nažalost prerano napustili. Na njihovo mesto došli su pojedinci čije se ime prepoznaje u svetu obrazovanja, stomatologije ali i nauke. To su mladi, ambiciozni, vredni ljudi, koji sa strašću prilaze svom poslu i verujemo da će se za njih tek čuti. Pored toga, Fakultet je napredovao i na drugim poljima. U značajnoj meri je unapređen naučnoistraživački rad te je u poslednjem desetogodišnjem periodu Fakultet bio nosilac značajnog broja naučnoistraživačkih projekata, a objavljene su na desetine naučnih radova u časopisima međunarodnog značaja. Glavni fokus na polju obrazovnog procesa bilo je unapređenje nastavnih programa i izrada modernih udžbenika koji će studentima na optimalan način približiti gradivo.

Verujemo da nas je u prethodnom periodu na putu uspeha služilo to što smo se vodili određenim principima kao što su fokus na izgradnji dobrih međuljudskih odnosa, pre svega kroz međusobno poštovanje i uvažavanje, i domaćinski odnos koji gajimo kao institucija prema našim zaposlenima, studentima i pacijentima. Jedan od najvažnijih principa koji smo rano usvojili u svom radu jeste - naša ustanova su naši ljudi. U to ime, izražavamo zahvalnost svim članovima kolektiva, kako nastavnom tako i nenastavnom osoblju, koji su doprineli da Stomatološki fakultet u Pančevu, ne samo ostane već i ubrza na dobrom putu koji je trasirao jedan od osnivača i čelnik fakulteta - prof. dr Đoka Malešević.

U ’naše ljude’ svakako spadaju i naši studenti. Zbog njih postojimo i posvećujemo im maksimalnu pažnju, jer su nam oni na prvom mestu. Mislimo da smo u prethodnih 10 godina uspeli da, uz puno truda, održimo dobar glas o našem fakultetu i kroz odlične uslove rada i kvalitetno prenošenje znanja damo vetar u leđa našim studentima. Bivši i budući studenti su to odavno prepoznali, pa se tako broj zainteresovanih kandidata za naš fakultet povećava iz godine u godinu.

Posle 20 godina marljivog rada verujemo da je za SFP došlo vreme ubiranja plodova. Došlo je vreme da naši bivši studenti upisuju svoju decu na naš fakultet. Došlo je vreme da studenti koji ostvare uslov za upis na budžet na drugim fakultetima, ipak se odluče za upis na Stomatološki fakultet u Pančevu. Došlo je vreme da za naše svršene studente neretko čujemo da po uspehu i kvalitetu rada pariraju svojim kolegama sa drugih fakulteta. Bićemo malo neksromni pa ćemo reći da su i bolji od njih!

Prirodno, postavlja se pitanje gde ćemo biti za 10 godina od sada? Nadamo se u našim i novim prostorijama, modernijim i po meri opremljenim, jer to naši zaposleni i studenti apsolutno zaslužuju. Radićemo na unapređivanju obrazovnog procesa primenom inovacija, i to inovacija u domenu obrazovnog kurikuluma i osamvremenjivanja načina prenošenja znanja, inovacija u domenu primene najnovijih tehnologija i praksi u oblasti stomatologije, inovacija odnosno novih pristupa u ostvarivanju saradnje sa lokalnom, regionalnom i međunarodnom stručnom zajednicom. Nastavićemo da se trudimo, da radimo marljivo i posvećeno, kako bismo se što više pozicionirali na lestvici visokog obrazovanja u Srbiji, regionu ali i u svetu. Cilj nam je da kroz marljiv i neumoran rad 2032. godinu dočekamo kao institucija koja je sinonim za elitno obrazovanje vrhunskih stomatologa, čije su vestine, radna etika i kvalitet stomatološke usluge na svetskom nivou; i kao institucija koja svojim studentima i zaposlenima obezbeđuje uslove rada na nivou daleko ispred svih drugih. Rečju – nastavićemo da, korak po korak, gradimo ustanovu kojom će svi, koji su deo Stomatološkog fakulteta u Pančevu, moći da se ponose.

Kratku retrospektivu rada Stomatološkog fakulteta u Pančevu možete pogledati kroz prigodan video materijal na našem zvaničnom YouTube kanalu. Uživajte!

footer spearator