header spearator

Odontologija - Časopis SFP


Naslovna strana časopisa Odontologija, Stomatološkog fakulteta u Pančevu

Ovo izdanje rezultat je zajedničkog ulaganja, napora i želje nastavnika i studenata za materijalizacijom težnji ka pisanoj komunikaciji. Lepota pisane reči, kao i sveobuhvatnost časopisa kako na naučnom, tako i stručno-informativnom planu daje Odontologiji posebno mesto među studentskim glasilima. Časopis je koncipiran u nekoliko celina. Prvu, i svakako najznačajniju, čine originalni autorski članci studenata. Oni mogu varirati od naučnih članaka, preglednih radova pa do stučnih izveštaja vezanih za prikaz praktičnog rada studenata. Drugi delovi časopisa bave se različitim informacijama iz sveta stomatologije, kongresima, novinama, odbranjenim doktorskim tezama kao i interesantnim detaljima vezanim za studentske vannastavne aktivnosti. Tako, sve u svemu, u Odontologiji se može naći stranica za svakoga – od ljubitelja naučnih dostignuća do onih, zainteresovanih za socijalna dešavanja.

U eri interneta, elektronsko izdanje časopisa ide u korak sa aktuelnim trendovima. Naša želja je, da Odontologija podstakne naučnu misao, stučne aktivnosti, komunikaciju i razmenu informacija, kao i interakciju sa kolegama s drugih fakulteta kako iz zemlje tako i iz inostranstva. Nadamo se, da će časopis postati inspiracija za raznolikost ideja i kreativnu misao studenata.

footer spearator