header spearator

Prijava za polaganje prijemnog ispita 2024.


Poštovane buduće kolege, na ovoj stranici se možete prijaviti za polaganje prijemnog ispita za upis na Integrisane akademske studije stomatologije na našem Fakultetu.

Uplatnicu za uplatu troškova polaganja prijemnog ispita možete preuzeti ovde. Troškove prijemnog ispita možete uplatiti skenirajući IPS QR kod na vašoj aplikaciji za mobilna plaćanja:

IPS QR kod za uplatu troškova polaganja prijemnog ispita

Od dokumenata je potrebno da skenirate / fotografišete sledeća dokumenta, svaki u zasebnom fajlu (PDF / JPEG format):

  1. Očitana / skenirana lična karta (jedan fajl)
  2. Dokaz o uplati troškova (uplatnica iz pošte / banke ili nalog sa elektronskog bankarstva) (jedan fajl)
  3. Izvod iz Matične knjige rođenih (jedan fajl)
  4. Diploma i svedočanstva za sve četiri godine (pet fajlova)
  5. Rešenje o nostrifikaciji diplome (samo za studente iz inostranstva) (jedan fajl)

Sve navedene fajlove je potrebno da spakujete u ZIP format i da ih otpremite ("uploadujete") korišćenjem polja u nastavku.

Prevucite fajl ovde ili kliknite za upload

footer spearator