X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Prijava za polaganje prijemnog ispita

Poštovane buduće kolege, na ovoj stranici se možete prijaviti za polaganje prijemnog ispita za upis na Integrisane akademske studije stomatologije na našem Fakultetu.

Uplatnicu za uplatu troškova polaganja prijemnog ispita možete preuzeti ovde.

Od dokumenata je potrebno da skenirate / fotografišete sledeća dokumenta, svaki u zasebnom fajlu (PDF / JPEG format):

  1. Očitana / skenirana lična karta (jedan fajl)
  2. Dokaz o uplati troškova (uplatnica iz pošte / banke ili nalog sa elektronskog bankarstva) (jedan fajl)
  3. Izvod iz Matične knjige rođenih (jedan fajl)
  4. Diploma i svedočanstva za sve četiri godine (pet fajlova)
  5. Rešenje o nostrifikaciji diplome (samo za studente iz inostranstva) (jedan fajl)

Sve navedene fajlove je potrebno da spakujete u ZIP format i da ih otpremite ("uploadujete") korišćenjem polja u nastavku.

Prevucite fajl ovde ili kliknite za upload