header spearator

Vannastavne aktivnosti


Studentski život

Studentski život bogat raznim aktivnostima nešto je što takođe krasi boravak na našem studijskom programu Integrisanih akademskih studija stomatologije. Mnogi od studenata su iskoristili podršku koju Fakultet pruža kako za naučne, stručne tako i za sportske aktivnosti. Želja mladih kolega da se se istaknu i pokažu svoj kvalitet i na drugim stranama, odnosno vannastavnim aktivnostima, uočena je od strane Stomatološkog fakulteta u Pančevu čija je odluka od samog starta bila da pruži mogućnost svojim studentima da prikažu svoje potencijale i talente u punom svetlu!


Studentski kongresi

Studenti našeg Fakulteta su oduvek izražavali interesovanje za nauku, pa je tako u skoro svakoj generacija po nekoliko studenata aktivno učestvovalo na nekim od studentskih kongresa. Mnogi su ostvarili i zapažene rezultate osvajajući pohvale i nagrade za najbolje radove u svojim sekcijama.

Više o učešću naših studenata na studentskim kongresima održanim prethodnih godina možete pročitati na ovoj strani.


Sportske aktivnosti

Gotovo od samog osnivanja Fakulteta i organizovanja Studentskog parlamenta, rukovodstvo fakulteta omogućilo je da se organizovano pristupi okupljanju studenata i stvaranju sportskih ekipa. Ovo je učinjeno iz dva razloga. Prvi je, svakako, što sportske aktivnosti studenata utiču na poboljšanje njihovog zdravlja, a drugi je što se kroz sportske aktivnosti studenata najbolje promoviše visokoškolska ustanova.

Više o sportskim sekcijama našeg Fakulteta i učešću naših studenata na sportskim takmičenjima održanim prethodnih godina možete pročitati na ovoj strani.

footer spearator