X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

285-1001000000770-37 Sber Bank

Za Sber banku

Za Vojvođansku banku

Kontakt

Naučno istraživački rad

Naučnu delatnost stomatološkog fakulteta u Pančevu, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prikazanu kroz projektne aktivnosti u periodu 2011 - 2014. godine možete pogledati ovde.

Naučnu delatnost stomatološkog fakulteta u Pančevu, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prikazanu kroz projektne aktivnosti u periodu 2006 - 2010. godine možete pogledati ovde.

Rešenje o akreditaciji nauke možete pogledati ovde.

Stomatološki fakultet u Pančevu, od svog osnivanja priprema i realizuje naučno-istraživačke programe uključene u nacionalne projekte. U naučno-istraživački rad uključeni su svi nastavnici i saradnici Stomatološkog fakulteta u Pančevu.

Do sada je ostvareno nekoliko naučno-istraživačkih projekata: Pušenje i oralno zdravlje u saradnji sa prof. Mechlemburg-om iz Sjedinjenih Američkih Država, kao i "Ispitivanje kvaliteta pljuvačke školske dece Pančeva", u koji su osim nastavnika i saradnika bili uključeni i studenti Stomatološkog fakulteta u Pančevu.

Iz tih projekata su proistekli radovi, koji su prezentovani na međunarodnim kongresima:

 • Balkanski kongres stomatologa 2004, 2005, 2006, 2007, 2008;
 • Međunarodni kongres studenata medicine i stomatologije 2004,
 • kao i mnogi domaći kongresi i skupovi.

Stomatološki fakultet u Pančevu omogućava svojim nastavnicima i saradnicima naučno-istraživački rad u okviru svojih laboratorija, kao i laboratorijama ustanova sa kojima ima sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji.

Trenutno su u izradi tri velika projekta sa kojima je Stomatološki fakultet u Pančevu konkurisao kod Ministarstva nauke, za program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja iz oblasti zaštite životne sredine. Pomenuti projekti na kojima se radi su:

 • "Uticaj životne sredine Pančeva na stanje oralnih tkiva stanovnika";
 • "Zbrinjavanje medicinskog otpada u stomatološkoj praksi" i
 • "Efekti preventivnih i interceptivnih mera primenjenih u ranoj mešovitoj denticiji na razvoj stalne denticije"

Jedan od rezultata dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada Fakulteta je i deset magistarskih teza:

 • "Efikasnost anestezije prednjeg segmenta gornje vilice primenom različitih tehnika lokalne anestezije";
 • "Ispitivanje zaptivanja dentina nakon primene različitih materijala i tehnika punjenja kanala korena";
 • "Epidemiološko ispitivanje trajnih restauracija kod stalnih zuba i indikacije za njihovu primenu";
 • "Zadovoljstvo pacijenata prisutnim protetskim nadoknadama";
 • "Potrebe za protetskim zbrinjavanjem populacije starije od 65 godina";
 • "Znanje, stavovi i ponašanje roditelja i školske dece prema oralnom zdravlju";
 • "Mogućnost primene vertikalnog mukoperiostalnog reza za apikotomiju korena zuba";
 • "Upravljanje procesima proizvodnje ekstrakata lekovitog bilja";
 • "Ispitivanje orofacijalnih funkcija kod različitih tipova rasta kraniofacijalnog sistema u dece uzrasta 9-12 godina" i
 • "Međusobni uticaj oralnog zdravlja i rasta i razvoja adolescenata".

Među rezultate naučno-istraživačkog rada Fakulteta svakako možemo ubrojiti i doktorsku disertaciju koja je odbranjena pod nazivom "Funkcionalna sinusna endoskopija u hirurgiji maksilarnih sinuzitisa", kao i više doktorskih disertacija, čije odbrane se očekuju početkom naredne školske godine.

Kao jedan od rezultata naučno-istraživačkog rada Stomatološkog fakulteta u Pančevu je i objavljena naučna monografija "Menadžment u proizvodnji ekstrakata lekovitog bilja".