header spearator

Dobrodošli!


Stomatološki fakultet u Pančevu predstavlja prvi privatni fakultet iz oblasti stomatologije na Balkanu. Uspešno radi od 2002.godine i daje značajan doprinos razvoju stomatološke nauke i prakse u našoj zemlji. Akreditovan je za integrisane akademske, specijalističke akademske i doktorske studije, zdravstvene specijalizacije i naučnoistraživačku delatnost iz svih oblasti stomatologije.

Nastava na fakultetu je organizovana po trimestrima, što omogućava studentima da se fokusiraju na manji broj ispita koje slušaju i polažu. Studentima su obezbeđeni ispitni rokovi svakog meseca, što je jedinstveno u našoj zemlji i šire, kada su u pitanju srodni fakulteti. Vežbe se obavljaju u manjim grupama (svaki student ima svoju stolicu gde samostalno radi sa pacijentom), što doprinosi visokom kvalitetu praktične nastave. Nastava se obavlja savremenim nastavnim sredstvima, koja studenti na vežbama koriste u radu sa pacijentima. Pored predavanja uživo, studentima je u svako doba omogućen pristup svim snimljenim predavanjima naših profesora preko internet platforme, kao i konsultacije i pitanja koja nastavnom osoblju mogu poslati na službeni mejl.

Pored obrazovne delatnosti, na fakulltetu se odvija veliki broj laboratorijskih i kliničkih istraživanja, sa ciljem da fakultet bude prepoznat i kao uspešna naučnoistraživačka ustanova, o čemu svedoče brojni naučni radovi u eminentnim svetskim časopisima. Proteklih godina smo bili učesnici projekata Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj republike Srbije, kao i Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje AP Vojvodine, a i članovi uspešnih međunarodnih naučnih projekata.

Velika zainteresovanost studenata za osnovne, specijalističke akademske, doktorske studije, kao i zdravstvene specijalizacije ukazuje nam da smo na dobrom putu razvoja i unapređenja kvaliteta.

Studentima bih poručio da je istinsko znanje bogatsvo koje im niko ne može uzeti i sa kojim mogu sigurno da zakorače u svet, ne bojeći se prepreka i izazova. U oseci pravih vrednosti u modernom društvu u kome živimo, jedino mlad čovek koji ima znanje i energiju može dovesti do napretka civilizacije.

Dekan Stomatološkog fakulteta u Pančevu

Prof. dr Vladimir Biočanin

Dekan Fakulteta
footer spearator