header spearator

ERASMUS+ Info dan


ERASMUS+ Info dan

U okviru Evropske nedelje mladih Stomatološki fakultet u Pančevu je organizovao ERASMUS+ info dan, gde su studenti mogli da se informišu o programu Erasmus+ razmene u svrhu učenja.

Događaj je otvorila i studentima se obratila naš Erasmus Institucioni koordinator, doc. dr Iva Ljumović, koja je studentima od prve do pete godine studija predstavila ERASMUS+ program mobilnost.

Uz interaktivnu priču sa studentima, stigli smo do zaključaka i ideja gde bi sve bilo korisno i zanimljivo studentima da odu na Erasmus razmenu.

Više o Erasmus programu možete pogledati na sajtu našeg Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

footer spearator