X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

285-1001000000770-37 Sber Bank

Za Sber banku

Za Vojvođansku banku

Kontakt

Knjiga Klinička mikrobiologija za stomatologe

Stomatološki fakultet u Pančevu sa ponosom predstavlja svoj novi udžbenik pod nazivom Klinička mikrobiologija za stomatologe. Autori udžbenika su prof. dr Veljko Mirović, redovni profesor stomatološkog fakulteta u Pančevu i pukovnik doc. dr Miloš Duka, specijalista oralne hirurgije, načelnik Odeljenja za oralnu hirurgiju Klinike za stomatologiju VMA.

Ova knjiga, poslednja koju Fakultet izdaje u 2018. godini, prihvaćena je kao udžbenik kliničke mikrobiologije Stomatološkog fakulteta u Pančevu i namenjena je studentima integrisanih akademskih, specijalističkih akademskih i doktorskih studija stomatologije kao i specijalizantima zdravstvenih specijalizacija iz oblasti stomatologije i stomatolozima koji se bave kliničkom praksom. Knjiga može biti od koristi i ostalim zdravstvenim radnicima koji se bave zaraznim bolestima. U knjizi su prikazana aktuelna saznanja o mikrobiološkim i kliničkim aspektima infekcija u stomatologiji.

Ključne teme obrađene u udžbeniku su:

 • Rezidentna mikroflora i ekosistem usne duplje
 • Urođeni i stečeni imunitet usne duplje
 • Savremene metode i principi mikrobiološke dijagnostike infektivnih agenasa od značaja u stomatologiji
 • Zubni plak i oboljenja posredovana zubnim plakom (zubni karijes i oboljenja parodoncijuma)
 • Dentogene infekcije
 • Nedentogene bakterijske infekcije glave i vrata (gonoreja, sifilis, tuberkuloza, lepra, bakterijske infekcije pljuvačnih žlezda)
 • Infekcije usne duplje uzrokovane gljivama roda Candida
 • Virusne infekcije od značaja u stomatologiji (herpes virusi, morbili, mumps, influenca, HBV, HDV, HCV, HIV)
 • Infekcije u imunokompromitovanih bolesnika (osteoradionekroza, osteonekroza usled primene bifosfonata, nekrotizujući fasciitis, mukozitis i omatitis kod teško imunokompromitovanih bolesnika, afte i aftozni stomatitis)
 • Različite infekcije glave i vrata (angularni heilitis, stafilokokni limfadenitis, inficirane povrede, sekundarne infekcije posle ujeda čoveka i životinje, infekcije posle zračenja i hirurških procedura)
 • Prioni i prionske bolesti
 • Opšti principi antimikrobne terapije, najvažniji antibiotici koji se koriste u stomatologiji i antibiotska profilaksa u stomatologiji
 • Osnovni principi i procedure za suzbijanje i prevenciju infekcija u stomatologiji

Udžbenik možete poručiti putem sajta internet knjižare stomatološkog fakulteta u Pančevu.