X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Kurs Primena diodnog lasera u stomatologiji

Laseri se koriste u stomatologiji duže od trideset godina, jer su se pokazali veoma uspešni za rad kako na tvrdim, tako i na mekim tkivima. Diodni laser su danas deo savremene stomatološke prakse. Našli su primenu u velikom broju indikacija kao sto su: obeskličavanje i obrada parodontalnih džepova, mekotkivna hirurgija, obeskličavanje kanala ko- rena, smanjenje hipersenzitivnosti vratova zuba i sl. Poznat je pozitivan učinak diodnog lasera na afte, herpetične lezije i kandidijazu. Primenu je našao i u izbeljivanju zuba, pri čemu se jednoseansno dobijaju bolji i dugotrajniji rezultati.

Laser nisu samo jako korisni, oni mogu biti i izuzetno opasni uko- liko stomatolog nije dovoljno informisan o svim štetnim dejstvima. Zbog toga su pravilna obuka i kontinuirano usavršavanje preko potrebni za uspešan rad.

Pozivamo Vas na kurs Primena diodnog lasera u stomatologiji !

Kurs se održava u petak 09. jula 2021.

Predavači su dr Irena Melih, vanredni profesor Stomatološkog fakulteta u Pančevu, Univerziteta privredna akademija u Novom Sadu i dr Veljko Kolak, docent Stomatološkog fakulteta u Pančevu, Univerziteta privredna akademija u Novom Sadu.

Program kursa:

Satnica Tema Metod obuke Predavač
10:00 - 10:30 Osnovni principi rada sa fizikom lasera predavanje Doc. dr Velјko Kolak
10:30 - 11:00 Interakcija laserskog zraka sa biološkim tkivima. Sigurnost primene lasera predavanje Prof. dr Irena Melih
11:00 - 12:00 Antimikrobno dejstvo diodnog lasera; primena u endodonciji i parodontologiji predavanje Doc. dr Velјko Kolak
12:00 - 13:00 Primena diodnog lasera u mekotkivnoj hirurgiji. Primena lasera u oralnoj medicini predavanje Prof. dr Irena Melih
13:00 - 13:30 Pauza
13:30 - 14:30 Obuka rada laserom – in vitro praktične vežbe Prof. dr Irena Melih i Doc. dr Velјko Kolak
14:30 - 15:30 Prikaz rada na pacijentu – primena lasera u endodonciji demonstracija kliničke veštine Doc. dr Velјko Kolak
15:30 - 16:30 Prikaz rada na pacijentu – primena lasera u hirurgiji mekih tkiva demonstracija kliničke veštine Prof. dr Irena Melih

Kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom br. В-1547/21-II i nosi 6 poena za učesnike.
Broj učesnika na kursu je ograničen.

Podaci za uplatu:
Svrha uplate: Kotizacija za kurs: "Primena diodnih lasera u stomatologiji"
Primalac: Stomatološki fakultet, Žarka Zrenjanina 179, 26000 Pančevo
Račun primaoca: 205-173824-88
Kotizacija za kurs iznosi 12.000 RSD

Vašu prijavu na kurs možete izvršiti putem ove stranice.