header spearator

Besplatan kurs - “Urgentna stanja u stomatološkoj praksi"


Besplatan kurs - “Urgentna stanja u stomatološkoj praksi"

Stomatološki fakultet u Pančevu organizuje za članove upisane u Imenik doktora stomatologije Ogranak za AP Vojvodinu besplatan kurs “Urgentna stanja u stomatološkoj praksi – kako ih prepoznati i pomoći“, 7.6.2024. godine.

Kurs će se održati na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, Žarka Zrenjanina 179, Pančevo, sa početkom u 9:30 časova.

Zdravstveni savet Srbije akreditovao je navedeni kurs pod brojem: V-1936/24-II  sa 6 bodova za učesnike. 

Broj polaznika kursa je ograničen i prvih 25 prijavlјenih članova iz Ogranka za AP Vojvodinu stiču pravo na besplatno učešće na kursu, o čemu će potvrdu dobiti na mejl adresu.

Prilikom prijavlјivanja molimo Vas da ostavite ime, prezime i broj licence.

Prijave za učestvovanje na kursu možete poslati na mejl adresu: 

ana.jevremovic@stomatoloski.rs

Prijave možete slati zaklјučno sa 4.6.2024. Nepotpune prijave i prijave poslate van naznačenog termina neće se razmatrati.


PROGRAM KURSA “URGENTNA STANјA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI – KAKO IH PREPOZNATI I POMOĆI":

Satnica Tema Predavač
9:30-10:00 Registracija učesnika  
10:00-11:00 Stomatološki aspekti pacijenata rizika Prof. dr Vladimir Biočanin
11:00-12:00 Urgentna stanja u stomatologiji Prof. dr Goran Vučurević
12:00-13:00 Kardiopulmonalna reanimacija Dr sci. Marko Đurić
13:00-13:30 Pauza  
13:30-16:30 Demonstracija i praktičan rad - Kardiopulmonalna reanimacija Prof. dr Goran Vučurević
Dr sci. Marko Đurić
footer spearator