header spearator

Kurs za studente u saradnji sa Ivoclar Academy


Kurs za studente u saradnji sa Ivoclar Academy

Poštovane koleginice i kolege,

u okviru vannastavnih aktivnosti studenata završnih godina Stomatološkog fakulteta u Pančevu, otvara se konkurs za učešće na studentskim radionicama u akademskoj 2024. godini. Ove školske godine, biće organizovano sledeće studijsko putovanje:

Ivoclar Academy – advanced dental training

Teme i predavači:

  • Restaurativna stomatologija - Prof. dr Irena Melih
  • Stomatološka protetika - Prof. dr Danimir Jevremović

Mesto: Beč, Ivoclar Akademija

Datum: 26. mart - 29. mart 2024. g.

Broj učesnika: 12

Troškovi edukacije, prevoza i dva ručka tokom boravka u edukacionom centru pokriveni su od strane Fakulteta u saradnji sa Ivoclar Academy. Studenti pokrivaju troškove smeštaja u iznosu od 267€ (u cenu je uključen doručak) u hoteli Motel One Wien-Prater.

Pravila učešća

Mogućnost učešća na vannastavnim aktivnostima imaju studenti V i IV godine studija. Prednost pri odabiru imaju studenti V godine. Takođe, pravo prvenstva imaju studenti sa višom prosečnom ocenom. Minimalna prosečna ocena za prijavu je 8,50.

Prijava

Prijava studenata vrši se u okviru Studentskog parlamenta, slanjem mejla na adresu parlament@stomatoloski.rs

Rok za prijavu je petak 23. februar 2024. godine.

footer spearator