header spearator

Veliki uspeh naših studenata!


  • Veliki uspeh naših studenata!
  • Veliki uspeh naših studenata!
  • Veliki uspeh naših studenata!
  • Veliki uspeh naših studenata!
  • Veliki uspeh naših studenata!
  • Veliki uspeh naših studenata!
  • Veliki uspeh naših studenata!
  • Veliki uspeh naših studenata!

Od 8. do 10. juna 2022. godine naši studenti, Martin Miljković i Branko Muškinja, bili su aktivni učesnici 29. Međunarodnog kongresa Studenata Biomedicinskih nauka (The International Student Congress of BioMedical Science) koji se održavao u Groningenu, Holandija. Kongres je okupio studente iz 70 različitih zemalja celog sveta sa preko 300 aktivnih i preko 800 pasivnih učesnika. Nakon šestomesečnog rada, učenja i priprema rad naših studenata je prihvaćen i selektovan za poster prezentaciju u okviru sesije “Orthopedics and Surgery”. Ono što su naši studenti izučavali i prezentovali na kongresu jeste biološki odgovor koštanog tkiva na različite koštane zamenike koji se koriste u koštanoj regenerativnoj hirurgiji sa osvrtom na neoangiogenezu kao preduslovom uspešne koštane regeneracije.

Pored velikog zadovoljstva što su naši studenti jedini iz Srbije dobili priliku da budu aktivni učesnici kongresa, sledi još jedan veliki uspeh- prvo mesto u sesiji “Orhopedics and Surgery” za najbolje izlaganje i rad u okviru sesije.

Ponosni smo na njihovo zalaganje, volju, želju i vreme koje su uložili u ostvarivanju zacrtanog cilja. Veliko hvala i njihovom mentoru, bez kojeg ovo ne bi bilo moguće, doc. dr Marku Pejoviću!

footer spearator