header spearator

Nacionalni kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije 2023.


  • Nacionalni kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije 2023.
  • Nacionalni kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije 2023.
  • Nacionalni kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije 2023.
  • Nacionalni kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije 2023.
  • Nacionalni kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije 2023.
  • Nacionalni kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije 2023.
  • Nacionalni kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije 2023.
  • Nacionalni kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije 2023.
  • Nacionalni kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije 2023.
  • Nacionalni kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije 2023.

Ove godine u periodu od 21.04. do 23.04.2023. održaće se X Nacionalni kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije sa internacionalnim učešćem na kome će po prvi put do sada biti orgnanizovana stomatološka sesija, a sve u cilju implementiranja i ovog važnog segmenta medicine u polje pedijatrije. Jako smo ponosni na činjenicu da su učesnici ove sesije naši predavači. Moderatori stomatološke sesije ove godine biće doc. dr Katarina Kalevski i doc. dr Marko Pejović. Pozivamo sve zainteresovane da se priključe ovom sjajnom skupu jer je navedeni kongres pravo mesto za ojačavanje profesionalnih mreža, podsticanje mogućnosti za karijeru i veze, kao i razmenu ideja sa kolegama i proširivanje saradnje. Više informacija o samom kongresu možete pronaći na ovom linku

footer spearator