header spearator

Nacionalni kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije 2023.


Nacionalni kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije 2023. Nacionalni kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije 2023. Nacionalni kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije 2023. Nacionalni kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije 2023. Nacionalni kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije 2023.

Ove godine u periodu od 21.04. do 23.04.2023. održaće se X Nacionalni kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije sa internacionalnim učešćem na kome će po prvi put do sada biti orgnanizovana stomatološka sesija, a sve u cilju implementiranja i ovog važnog segmenta medicine u polje pedijatrije. Jako smo ponosni na činjenicu da su učesnici ove sesije naši predavači. Moderatori stomatološke sesije ove godine biće doc. dr Katarina Kalevski i doc. dr Marko Pejović. Pozivamo sve zainteresovane da se priključe ovom sjajnom skupu jer je navedeni kongres pravo mesto za ojačavanje profesionalnih mreža, podsticanje mogućnosti za karijeru i veze, kao i razmenu ideja sa kolegama i proširivanje saradnje. Više informacija o samom kongresu možete pronaći na ovom linku

footer spearator