header spearator

Predavanje i kurs - prof. dr Nikša Dulčić


Predavanje i kurs - prof. dr Nikša Dulčić

Drage koleginice i kolege,

Stomatološki fakultet u Pančevu zajedno u organizaciji sa Studentskim parlamentom i kompanijom Dentsply Sirona 1. marta organizuje otvoreno predavanje za sve studente na našem Fakultetu.

Predavanje pod nazivom "Otisni postupci u svakodnevnoj protetskoj terapiji" vodiće dr Nikša Dulčić, redovni profesor na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Kurs ima ograničen broj učesnika (12) i za učesnike kursa najmanja prosečna ocena mora biti 8,5!

Prijava se vrši putem maila parlament@stomatoloski.rs sa podacima IME, PREZIME, GODINA STUDIJA I PROSEČNA OCENA.

Program kursa i predavanja:

  • Materijali i tehnike uzimanja otisaka u svakodnevnoj protetskoj terapiji (predavanje)
  • Pauza 30 minuta
  • Uzimanje otiska alginatom Hydrogum 5
  • Uzimanje dvovremenog otiska elastomerom Hydrorise
  • Uzimanje jednovremenog otiska elastomerom Hydroris
footer spearator