X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

285-1001000000770-37 Sber Bank

Za Sber banku

Za Vojvođansku banku

Kontakt

Poziv na predavanje - Metabolički sindrom

Stomatološki fakultet u Pančevu organizuje predavanje sa rešavanjem testa, pod nazivom

Metabolički sindrom - značaj za stomatološku zdravstvenu zaštitu


koji će se održati u subotu, 23.03.2019. godine u prostorijama Stomatološkog fakulteta u Pančevu, ul. Žarka Zrenjanina 179.

Predavanje sa rešavanjem testa je akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom В-1248/18-II i nosi 5 poena za učesnike. 
Materijale za rešavanje testa možete preuzeti na ovom linku.

 
09:40 - 10:00 Registracija učesnika
10:00 - 10:10
Prof. dr Jovo Kolar
Uvodna reč
10:10 - 10:50
Prof. dr Dušan Đurić
Metabilički sindrom, dijagnostički kriterijumi, patofiziologija, lečenje
10:50 - 11:30
Prof. dr Vladimir Biočanin
Stomatološke dileme kod pacijenata sa metaboličkim sindromom
11:30 - 12:00 Pauza
12:00 - 13:00 Rešavanje testa
13:30 - 14:00 Podela sertifikata

Kotizacija za predavanje iznosi 1500,00 RSD. Broj učesnika na predavanju je ograničen.
Podaci za uplatu:
Svrha uplate: Kotizacija za test: "Metabolički sindrom"
Primalac: Stomatološki fakultet, Žarka Zrenjanina 179, 26000 Pančevo
Račun primaoca: 205-173824-88

Sve dalje informacije možete dobiti na telefon 013/2351-292