Stomatološki Fakultet Pančevo

X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

285-1001000000770-37 Sber Bank

Za Sber banku

Za Vojvođansku banku

Kontakt

Prijemni ispit 2017

Dragi budući studenti,

prijave za polaganje prijemnog ispita su u toku! U prvu godinu integrisanih akademskih studija školske 2017/2018. godine, Fakultet će upisati 60 studenata. Uslov za polaganje prijemnog ispita je završena gimnazija ili škola četvorogodišnjeg trajanja. Prijavljivanje za prijemni ispit vrši se na Fakultetu od 19. juna 2017. do 30. juna 2017. od 09:00 do 14:00 časova. Na prijemnom ispitu, koji se održava 01. jula 2017. od 09:00 do 12:00, polažu se Biologija i Hemija.

U prvu godinu integrisanih akademskih studija može se upisati lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i koje je položilo prijemni ispit. Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspega postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Prilikom prijave na konkurs kandidati podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole,
  • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
  • Dokaz o uplati troškova prijemnog ispita u iznosu od 10.000 RSD.

Srećno!