X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

285-1001000000770-37 AIK Bank

Za AIK banku

Za OTP banku

Kontakt

Radionice za studente

Stomatološki fakultet u Pančevu u saradnji sa Fakultetom medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu organizuje tri radionice za studente završnih godina studija stomatologije.

Radionice će biti održane u prostorijama Stomatološkog fakulteta u Pančevu 19. i 20. novembra 2021. godine.

Broj učesnika je ograničen na po 12 studenata sa svakog od fakulteta.

Termini radionica su sledeći:

Redni broj Naziv radionice Predavač Termin
1 Restauracije II klase alkazitnim sistemom Prof. dr Dragana Pešić 19.11.2021.
16:00 - 19:00
2 Hirurški čvor Doc. dr Miroslav Vasović 19.11.2021.
16:00 - 19:00
3 Digitalna fotografija u stomatologiji Prof. dr Danimir Jevremović 20.11.2021.
10:00 - 13:00