X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Udžbenik Karijes ranog detinjstva

Predstavljamo vam naš novi udžbenik pod nazivom Karijes ranog detinjstva - naš prvi po redu udžbenik koji nastaje kao rezultat duge i veoma lepe saradnje Stomatološkog fakulteta u Pančevu i Gradskog zavoda za javno zdravlje.⠀

Ovakav udžbenik je sada prvi put nastao na našim prostorima, a redak je čak i u svetu.⠀

Bazira se na savremenim naučnim saznanjima i dokazima, a istraživanja su obavljena, kako kod nas, tako i globalno. Karijes ranog detinjstva veoma je rasprostranjen problem, kojem se u ovom udžbeniku vrlo ozbiljno pristupa. ⠀

Napisan je od strane velikog broja autora koji potiču sa različitih univerziteta i zemalja koji se direktno i indirektno bave znanjima i veštinama iz ovog domena. Njihova imena, kao i više informacija o udžbeniku možete pronaći putem naše internet knjižare stomatološkog fakulteta u Pančevu.