header spearator

prof. dr Danimir Jevremović


Rođen je 1978. godine u Beogradu.

Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine sa prosečnom ocenom 10, kao najmlađi i najbolji diplomac Univerziteta u Beogradu za 2001. U svim godinama studija nagrađivan je kao najbolji student Stomatološkog fakulteta u Univerziteta u Beogradu, uključujući i nagradu za najboljeg studenta generacije Stomatološkog fakulteta, upisane šk. 1995/96. godine. Magistarsku tezu odbranio je 2005. godine, a doktorsku disertaciju 2008. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalista stomatološke protetike postao je 2006. godine.

Na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu zaposlio se 2002. godine, kao asistent-pripravnik za naučnu oblast stomatološka protetika. U zvanje asistenta na istom fakultetu izabran je 2008. godine. Aktivno je učestvovao u izvođenju praktične nastave na predmetima stomatološka protetika – klinika i stomatološka protetika – pretklinika.

U zvanje docenta za naučnu oblast bazična i pretklinička stomatologija izabran je 2009. godine na Stomatološkom fakultetu u Pančevu. U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Klinička stomatologija izabran je 2012. godine. U zvanje redovnog profesora izabran je 2017. godine, takođe na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.

Poznat je po umetničkom shvatanju stomatologije, stomatološku protetiku doživljava kao interferencu lepote osmeha i nadarenosti protetskog tima.

Usavršavao se na stručnom i naučnom planu već od studentskih dana, u zemlji i inostranstvu (Slovenija, Lihtenštajn, Švajcarska, Engleska i Nemačka). Prezentovao je radove na studentskim, balkanskim, evropskim i svetskim kongresima, kao i stručnim manifestacijama. Autor je monografije ‘’Terapija minimalne krezubosti specifičnim bezmetalnim nadoknadama’’ (2009. godine), praktikuma ‘’Morfologija zuba – praktikum ‘’ (2011. godine), knjige ‘’Atlas oblika i forme zuba’’ (2012. godine), koautor monografije ‘’Napredne proizvodne tehnologije i biokompatibilnost (2013. godine), zbirke pitanja ‘’Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori’’ (2014. godine). U pripremi je knjiga ‘’Fiksna protetika – klinika’’, takođe u izdanju Stomatološkog fakulteta u Pančevu.

Autor je velikog broja naučnih i stručnih radova, od čega je preko 30 u indeksiranim časopisima na SCI listi. Član je uređivačkih odbora i recenzent referentnih časopisa, počasni član stručnih društava i član naučnih odbora na skupovima međunarodnog značaja. Glavni je urednik časopisa ‘’Odontologija’’, u izdanju Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Šef je Klinike za stomatološku protetiku. Predsednik je Etičkog odbora Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Od 2019. godine obavlja funkciju Prodekana za nauku Stomatološkog fakulteta u Pančevu.

footer spearator