header spearator

doc. dr Lidija Dejanović


Rođena je 1963. godine u Bitolju, Makedonija.

Diplomirala je 1989. godine na Medicinskom Fakultetu u Skoplju. Decembra 1994. godine polaže specijalistički iz Dermatovenerologije sa najvišom ocenom. Magistarsku tezu „Značaj psihosomatskih faktora u nastanku akne vulgaris i uticaj na terapijski odgovor“ odbranila je 2008. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Ocena rizika pojave psihopatoloških reakcija tokom lečenja psihodermatoloških poremećaja” odbranila je 2016. godine.

Lekarski staž započela je 1989. godine, da bi se 1990. godine, zaposlila u Dom zdravlja Lipljan, naredne godine na Medicinskom fakultetu u Prištini, gde se upoznaje sa praktičnim radom sa studentima, prenoseći svoje iskustvo u praksi. Od 1993. godine prelazi u KBC Priština, na Kliniku za dermatovenerologiju, a januara 1995. godine počinje sa radom kao načelnik dečjeg odeljenja, a 1997. godine načelnik specijalističke službe i prijemnog odeljenja Dermatovenerološke klinike. Sve do 1999. godine aktivan je član Konsultativne službe i član je udruženja Alergologa i Imunologa Srbije-grupa za kontaktni dermatitis.

Od 2017. godine radi kao dermatovenerolog u privatnoj zdravstvenoj ustanovi Euromedik, koordiniše rad dermatovenerologa i aktivno učestvuje sa akreditovanim predavanjima u Kontinuiranoj medicinskoj edukaciji.

Na Stomatološkom fakultetu u Pančevu 2020. godine birana je za docenta za užu naučnu oblast klinička medicina na predmetu Dermatovenerologija.

Objavljeni radovi obuhvataju oblast dermatovenerologije, alergologije kao i psihodermatologije - nova naučna disciplina koja se bavi interakcijom uma i kože. Iz oblasti Alergologije kao koautor učestvuje sa radovima na međunarodnim kongresima.

Član je Srpskog lekarskog društva i Udruženja Dermatolovenerologa Srbije.

footer spearator