X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

285-1001000000770-37 AIK Bank

Za AIK banku

Za OTP banku

Kontakt

Prijava za pripremnu nastavu

Poštovane buduće kolege, na ovoj stranici se možete prijaviti za pohađanje pripremne nastave na našem Fakultetu. Ostavite neophodne podatke a mi ćemo Vas kontaktirati.

Uplatnicu za uplatu troškova pohađanja pripremne nastave možete preuzeti ovde. Dokaz o uplati je potrebno dostaviti na Kontakt pre početka pripremne nastave.

$("#prijava").validate({rules:{prijava_ime:{required:true,letters:true},prijava_prezime:{required:true,letters:true},prijava_pol:{required:true},prijava_datum_rodjenja:{required:true,date:true},prijava_JMBG:{required:true,digits:true},prijava_mobilni:{required:true,digits:true},prijava_email:{required:true,email:true},prijava_mesto_rodjenja:{required:true,letters:true},prijava_opstina_rodjenja:{required:true,letters:true},prijava_drzavljanstvo:{required:true},prijava_adresa_stanovanja:{required:true,letters:true},prijava_mesto_stanovanja:{required:true,letters:true},prijava_opstina_stanovanja:{required:true,letters:true},prijava_drzava:{required:true,letters:true},prijava_fiksni:{required:true,digits:true},prijava_srednja_skola:{required:true,letters:true},prijava_tip_skole:{required:true},prijava_obrazovni_profil:{required:true},prijava_mesto_skole:{required:true,letters:true},prijava_opstina_skole:{required:true,letters:true},prijava_godina_zavrsetka:{required:true,digits:true,rangelength:[4,4]},prijava_referer:{required:true}},messages:{prijava_ime:{required:"Obavezno polje",letters:"Samo slova su dozvoljena"},prijava_prezime:{required:"Obavezno polje",letters:"Samo slova su dozvoljena"},prijava_pol:{required:"Obavezno polje"},prijava_datum_rodjenja:{required:"Obavezno polje",date:"Datum u formatu
GGGG-MM-DD"},prijava_JMBG:{required:"Obavezno polje",digits:"Samo brojevi su dozvoljeni"},prijava_mobilni:{required:"Obavezno polje",digits:"Samo brojevi su dozvoljeni"},prijava_email:{required:"Obavezno polje",email:"Unesite ispravnu e-mail adresu"},prijava_mesto_rodjenja:{required:"Obavezno polje",letters:"Samo slova su dozvoljena"},prijava_opstina_rodjenja:{required:"Obavezno polje",letters:"Samo slova su dozvoljena"},prijava_drzavljanstvo:{required:"Obavezno polje"},prijava_adresa_stanovanja:{required:"Obavezno polje",letters:"Samo slova su dozvoljena"},prijava_mesto_stanovanja:{required:"Obavezno polje",letters:"Samo slova su dozvoljena"},prijava_opstina_stanovanja:{required:"Obavezno polje",letters:"Samo slova su dozvoljena"},prijava_drzava:{required:"Obavezno polje",letters:"Samo slova su dozvoljena"},prijava_fiksni:{required:"Obavezno polje",digits:"Samo brojevi su dozvoljeni"},prijava_srednja_skola:{required:"Obavezno polje",letters:"Samo slova su dozvoljena"},prijava_tip_skole:{required:"Obavezno polje"},prijava_obrazovni_profil:{required:"Obavezno polje"},prijava_mesto_skole:{required:"Obavezno polje",letters:"Samo slova su dozvoljena"},prijava_opstina_skole:{required:"Obavezno polje",letters:"Samo slova su dozvoljena"},prijava_godina_zavrsetka:{required:"Obavezno polje",digits:"Samo brojevi su dozvoljeni",rangelength:"Unesite četvorocifeni broj"},prijava_referer:{required:"Obavezno polje"}}});