header spearator

Student generacije - Ana Petraš


Student generacije 2018 - Ana Petraš

Student generacije 2018.

Prosečna ocena tokom studija: 9.87

Diplomirao/la dana: 24. Oct 2023.

Ana Petraš rođena je 19.03.1987. u Pančevu. Srednju medicinsku školu, smer stomatološka sestra -tehničar, završila je u Zrenjaninu, sa odličnim uspehom. Pripravnički staž obavlja u privatnoj praksi u Beogradu, gde se i zaposlila. Istovremeno, upisuje visoke strukovne studije.

Diplomirala je 2013. godine, na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Oralni higijeničar, sa prosečnom ocenom 9.35.

Oktobra 2018. godine nastavlja svoje obrazovanje upisavši Integrisane akademske studije stomatologije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu. Diplomirala je 2023. godine, sa prosečnom ocenom 9.87 i nagrađena je za najboljeg studenta generacije upisane školske 2018/19. godine.

Iskustvo je sticala dugogodišnjim radom u privatnoj praksi u svim granama stomatologije, pre svega kao asistent u stomatološkoj protetici i oralnoj hirurgiji. Bila je zadužena za celokupnu organizaciju poslovanja ordinacije. Tokom studija i istraživanja različitih grana stomatologije, izražava posebno interesovanje za oblast restaurativne stomatologije i ima nadu da će se specijalizovati u tom domenu. U praksi posebnu pažnju posvećuje preventivi i savetovanju pacijenata o značaju oralne higijene.

Na fakultetu je dodatno sticala znanje i veštine učestvujući u vannastavnim aktivnostima različitih stomatoloških disciplina. U organizaciji fakulteta putuje u Beč, gde stiče sertifikat kursa pod nazivom “Modern trends in contemporary dentistry“ pod pokroviteljstvom firme Ivoclar Vivadent (Liechtestein).

Učestvovala je u takmičenju “Najbolji ispun 2023.“ , u radionici pod nazivom “Izolacija u stomatologiji“, u organizaciji Stomatološkog fakulteta u Pančevu, kao i u “Kongresima studenata pančevačke i kragujevačke stomatologije“.

Dodatno, angažovala se kao učesnik iTOP-a (individually Taught Oral Profilaxys).

Govori slovački i engleski jezik i poznaje rad na računaru (MS Office).

footer spearator