header spearator

Student generacije - Bojan Vojnović


Student generacije 2007 - Bojan Vojnović

Student generacije 2007.

Prosečna ocena tokom studija: 9.32

Diplomirao/la dana: 16. Jul 2012.

Dr Bojan Vojnovic Stomatološki fakultet u Pančevu upisuje 2007. godine. U toku trajanja osnovnih studija iskazuje interesovanje za oblasti mekotkivne hirurgije i digitalnih osnova rada u svetu savremene protetske rehabilitacije.

Osnovne studije završava 2012. godine kao prvi i najbolji student generacije sa prosečnom ocenom 9,32. Po završetku fakulteta obavlja pripravnički staz na VMA i ulazi u sferu privatne prakse.

Zdravstvene specijalističke studije upisuje 2015. godine na Stomatoloskom fakultetu u Pančevu iz oblasti „Parodontologije i oralne medicine„. Specijlistički ispit polaže 2015. godine sa najvišom ocenom i stiče zvanje lekara specijaliste.

Tokom svih godina privatnog rada sticanje znanja, unapredjenje kvaliteta usluge kao i struke su mu osnovni motiv za konstantnim usavršavanjem. Danas se intenzivno bavi oblastima navigacione implantologije i implanto – protetske rehabilitacije digitalnim protokolima rada.

Polaznik je velikog broja edukativnih radionica svetski poznatih predavača. Autor je nekoliko članaka u prestižnom stomatoloskom časopisu Dental Tribune na temu “Koncept Fast and Fix implantoloske terapije uz primenu fotodinamske terapije“ i „Digitalni protokoli rada u navigacionoj implantologiji„. Takođe član je sekcije Parodontologa Srbije. Pored svakodnevnog rada u praksi takođe posvećen je nesebičnom deljenju znanja kolegama koji žele napraviti iskorake u svojim karijerama

Stomatologija je njegova velika pasija i motivacija.

footer spearator