header spearator

Student generacije - Danka Bojić


Student generacije 2015 - Danka Bojić

Student generacije 2015.

Prosečna ocena tokom studija: 9.66

Diplomirao/la dana: 15. Mar 2021.

Danka Bojić rođena je 10.11.1996. u Pančevu. Gimnaziju ,,Uroš Predić’’ u Pančevu, Prirodno-matematički smer, završila je 2015. godine sa odličnim uspehom.

Stomatološki fakultet u Pančevu, upisala je školske 2015/16. godine. Diplomirala je 2021. godine, kao najbolji diplomirani student u svojoj generaciji, sa prosečnom ocenom 9,66.

U toku studija i upoznavanja sa različitim stomatološkim disciplinama, posebno interesovanje iskazala je za oblast restaurativne stomatologije. Dijagnostikovanje početnih i uznapredovalih karijesnih lezija, njihova sanacija i vraćanje svih anatomo-morfoloških karakteristika zuba postali su joj predmet izučavanja.

Na četvrtoj godini studija učestvovala je na 60. Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa temom naučnoistraživačkog rada: ,,Komparacija vizuelno-taktilne metode i laserske fluorescencije u dijagnostici početnih karijesnih lezija’’ koja je na kraju pretočena u temu završnog rada i objavljena u celosti u časopisu ,,Odontologija“ u izdanju Stomatološkog fakulteta u Pančevu (2/21:6-12, ISSN 2738-036X).

Na fakultetu je dodatno sticala praksu pomažući u izvođenju praktične nastave na predmetima Dentalna patologija i Endodoncija.

Učestvovala je u programu ,,Studentska letnja praksa’’ u Domu zdravlja u Pančevu 2020. godine.

Pobednik je internacionalnog takmičenja „DPA Dental Progress Award“ za studente završnih godina stomatoloških fakulteta, u organizaciji firme Ivoclar Vivadent AG (Liechtenstein) 2020. godine.

Oktobra 2021. godine nastavlja svoje obrazovanje upisavši Specijalističke akademske studije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.

Tečno govori engleski jezik i poznaje rad na računaru (MS Office, Adobe Photoshop).

footer spearator