header spearator

Student generacije - Dragana Lukajić


Student generacije 2004 - Dragana Lukajić

Student generacije 2004.

Prosečna ocena tokom studija: 9.32

Diplomirao/la dana: 20. Jul 2009.

Rođena je 1986. u Subotici. Osnovnu školu i gimnaziju “Svetozar Marković” završava u Subotici sa Vukovom diplomom. Stomatološki fakultet u Pančevu upisala je 2004. god. Fakultet završava u junu 2009. sa prosečnom ocenom 9,32.

Vlasnik je privatne stomatološke ordinacije od 2016.god.

Po završetku fakulteta dodatne edukacije stiče u zemlji i inostranstvu.

Govori francuski, engleski i španski jezik.

footer spearator