header spearator

Student generacije - Marija Tomić


Student generacije 2014 - Marija Tomić

Student generacije 2014.

Prosečna ocena tokom studija: 9.15

Diplomirao/la dana: 24. Oct 2019.

Zovem se Marija Tomić, imam 26 godina i rodjena sam u Šapcu. Nakon završene osnovne škole u Donjem Crniljevu sam upisala Prvu beogradsku gimnaziju koju sam završila 2014. godine i iste godine upisala Stomatološki fakultet u Pančevu. Tokom studiranja sam najveće interesovanje pokazala iz oblasti endodoncije i shodno tome sam pisala naučne radove iz ove oblasti. U toku studiranja sam bila učesnik na naučno-istraživačkim projektima i svoje radove sam prezentovala na 59. i 60. kongresu studenata biomedicinskih nauka. Bila sam nagradjena od strane fakulteta zbog postignutih uspeha na 59. kongresu sa radom pod nazivom ,,Učestalost radiografski ustanovljenih periapikalnih lezija kod endodontski lečenih zuba”. Rad pod nazivom ,,Učestalost različitih indikacija za endodontsko lečenje zuba u delu populacije stanovnika grada Pančeva” je publikovan u časopisu Medicinski podmladak. Diplomirala sam 2019. godine i neposredno nakon toga sam stupila u radni odnos. U proteklih godinu dana sam bila učesnik raznih edukacija u zemlji i inostranstvu i volela bih da svoju karijeru i dalje razvijam u tom smeru i stičem nova znanja i iskustva.

footer spearator