header spearator

Student generacije - Marina Gašparović


Student generacije 2011 - Marina Gašparović

Student generacije 2011.

Prosečna ocena tokom studija: 9.75

Diplomirao/la dana: 08. Sep 2016.

Marina Francisti (rođena Gašparović) rođena je 26.12.1992 u Novom Sadu. Osnovnu školu “Ljudovit Štur”, na slovačkom jeziku, završila je 2007. godine kao najbolji učenik svoje generacije uz dobijenu Vukovu diplomu.

Srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Novom Sadu i 2011. godine završava Srednju medicinsku školu “7. april” smer frarmaceutski tehničar sa odličnim uspehom.

I pored činjenice da niko u porodici nema dodirnih tačaka sa studiranjem medicine, motivisana isključivo ljubavlju prema stomatologiji, odlučuje da školske 2011/12. godine upiše Stomatološki fakultet u Pančevu. Prva u svojoj generaciji uspešno apsolvira 2016. godine kao student generacije sa prosekom 9,75.

Posle obavljene obavezne prakse uspešno polaže državni ispit. Odmah nakon toga nastavlja profesionalno usavršavanje radeći i u državnim i u privatnim stomatološkim ordinacijama, simultano radeći i kao profesor predmeta Zdravstvena kultura u Gimnaziji “Jan Kolar” u Bačkom Petrovcu.

U avgustu 2019. godine otvara svoju privatnu stomatološku ordinaciju Francisti Dent, koja i pored velike konkurencije već više od dve godine uspešno posluje. Prati najnovije trendove iz sveta stomatologije i kontinuirano se usavršava iz svih oblasti stomatologije u cilju pružanja najmodernijih i najkvalitetnijih stomatoloških usluga. Njena ordinacija pored svih vrsta stomatoloških usluga pruža i razne usluge iz Anti age programa. Pored profesionlnog uspeha pronalazi vreme da bude brižna žena i majka sinu Danielu i ćerki Nataši.

footer spearator