header spearator

Student generacije - Radmila Mijatović


Student generacije 2016 - Radmila Mijatović

Student generacije 2016.

Prosečna ocena tokom studija: 9.51

Diplomirao/la dana: 06. Sep 2021.

Rođena je 06. marta 1972. godine u Jagodini. Diplomirala je 06. septembra 2021. godine sa prosečnom ocenom 9,51.

Radmila smatra da je upis na Stomatološki fakultet u Pančevu najbolja odluka koju je ikada donela. Za vreme studiranja stalno se susretala sa pitanjem: zašto tek sada? Kako kaže, desio se život između, ima porodicu i dvoje, sada već odrasle dece. Po njenim rečima, Stomatološki fakultet u Pančevu nikada nije obeshrabrio po pitanju usklađivanja zahteva studijskog programa sa uklapanjem privatnih obaveza, već naprotiv, smatra da podrška od strane fakulteta nije izostala. Najbolja pokazatelj njenog uspeha, kao i još jedna potvrda misli da se sve može kad se hoće jeste činjenica da je Radmila diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Pančevu kao student generacije 2016.

Zahvaljujući profesorima i njihovom neumornom angažmanu, obilju prakse i dobre saradnje sa pacijentima smatra da je stekla zavidno znanje i jaku osnovu za dalji rad. Sve joj to zajedno omogućava, po njenom mišljenju, da se meri i sa doktorima stomatologije koji su završili strane fakultete.

Trenutno je student na specijalističkim akademskim studijama iz oblasti Bolesti zuba i endodoncije.

footer spearator