header spearator

Student generacije - Vasja Gardinovački


Student generacije 2003 - Vasja Gardinovački

Student generacije 2003.

Prosečna ocena tokom studija: 9.29

Diplomirao/la dana: 12. Sep 2009.

Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu 2009. godine sa prosečnom ocenom 9,29.

Nakon obaveznog staža 2011. godine osniva privatnu stomatološku ordinaciju Zub-Art u kojoj sa uspehom radi i danas.

footer spearator