header spearator

Mobilnost nastavnog osoblja - Erazmus+ KA131


Mobilnost nastavnog osoblja - Erazmus+ KA131

U ponedeljak 10.10.2022. godine biće raspisani konkursi za odlaznu mobilnost nastavnog osoblja u svrhu držanja nastave i studenata doktorskih studija u svrhu učenja po osnovu projekata Erazmus+ KA131.

footer spearator