Stomatološki Fakultet Pančevo

X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

285-1001000000770-37 Sber Bank

Za Sber banku

Za Vojvođansku banku

Kontakt

Knjiga osnovi ortopedije vilica

Stomatološki fakultet u Pančevu sa ponosom predstavlja svoj novi udžbenik pod nazivom Osnovi ortopedije vilica.

Knjiga Osnovi ortopedije vilica, prva koju je Fakultet izdao u 2017. godini, namenjena je prvenstveno studentima integrisanih studija stomatologije te je zbog toga po obimu i sadržaju prilagođena planu nastave i fondu časova ortopedije vilica na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.

Na pisanju ovog udbženika su radili autori iz više obrazovnih ustanova Srbije. Autori su težili da na koncizan, jasan i pristupačan način iznesu savremene stavove o uzrocima i posledicama nepravilnog razvoja orofacijalne regije u celini, posebno okluzije, u svim fazama rasta mladog organizma. Osim toga, trudili su se da čitaoca upute u osnovne biološke principe pomeranja zuba i planiranje ortodontske terapije, a u skladu sa ciljevima i ograničenjima lečenja. Izneli su osnovna znanja o različitim tipovima ortodontskih aparata, indikacijama i načinu delovanja kao i načinima i aparatima za retenciju postignutih rezultata ortodontskog lečenja.

Autori predaju ovu knjigu kako sadašnjim i budućim, tako i bivšim studentima stomatologije. Želja autora je bila da čitaocu ova knjiga bude korisna u sticanju osnovnih saznanja i principa ortodontske misli, koje treba da poznaje svaki stomatolog, kako bi bio spreman za multidisciplinarni pristup u planiranju terapije, polivalentan klinički rad savremenog stomatologa i pre svega preventivno – interceptivno delovanje u saglasnosti sa medicinskim težnjama da je korisnije prevenirati nego lečiti.