header spearator

Takmičenje studenata 'Najbolji ispun 2023'


Takmičenje studenata 'Najbolji ispun 2023'

Poštovane koleginice i kolege,

Stomatološki fakultet u Pančevu i Stomatološki fakultet u Kragujevcu pozivaju vas na takmičenje studenata za izradu najboljeg ispuna.

Takmičenje se organizuje u cilju unapređenja studentskih manuelnih sposobnosti, međusobnog upoznavanja i razmene različitih tehnika izrade kompozitnih ispuna, te podsticanja sportskog duha studenata.

Studenti će uraditi kompozitni ispun II klase. Ispuni se rade na specijalnim modelima, pri čemu zubi imaju simulaciju prirodnih dentinskih i gleđnih slojeva. Za izradu ispuna koriste se visokoestetski kompoziti, te posebni instrumeni za modelovanje.

Takmičenje se održava po principu 'slepe studije', pri čemu stručna komisija neće imati uvid u identitet takmičara.

Kriterijumi za ocenjivanje:

  • Morfologija,
  • Boja,
  • Sjaj,
  • Kontaktna tačka,
  • Opšti utisak.

Rukovodioci programa:

  • prof. Irena Melih, načelnik Klinike za dentalnu patologiju i endodonciju
  • prof. Danimir Jevremović, prodekan za međunarodnu saradnju

Prijave za takmičenje možete poslati na:

studentskiparlament.sfp@gmail.com

footer spearator