X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

285-1001000000770-37 Sber Bank

Za Sber banku

Za Vojvođansku banku

Kontakt

Aktuelna dostignuća u bezmetalnoj implantologiji

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju predavanju koje će održati prof. dr Vladimir Koković, sa RAKMHS univerziteta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Predavanje savremene tematike, pod nazivom Aktuelna dostignuća u bezmetalnoj implantologiji, održaće se u ponedeljak 14. oktobra 2019. godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Predavanje je slobodno za studente integrisanih, specijalističkih i doktorskih studija, kao i za specijalizante i sve ostale kolege koji su zainteresovani da prisustvuju ovom događaju.

Prof. dr Vladimir Koković je vanredni profesor na katedri za oralnu hirurgiju i implantologiju RAK univerziteta za medicinske i zdravstvene nauke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Visoko obrazovanje je stekao u Beogradu, a kasnije se usavršavao u inostranstvu, pretežno u Švajcarskoj i Švedskoj. Od 2012. godine svoju profesionalnu karijeru odlučio je da nastavi u UAE.

Tokom svoje bogate karijere, koja u ovom momentu broji 25 godina stručnog i naučnog iskustva, postao je dobitnik mnogih nagrada i priznanja. Patenti dr Kokovića koriste se u cilju zbrinjavanja defekata u viličnoj kosti neposredno pre ugradnje dentalnih implantata. Na izložbi za pronalzaštva, za pionirski doprinos domaćoj implantologiji, dobio je 2002. godine Grand Prix medalju, a takođe je proglašen i pronalazačem godine. Učestvuje na nekoliko naučnih projekata, od kojih su tri u toku. Na polju nauke objavio je na desetine publikacija, učestvovao na velikom broju naučnih kongresa i održao preko 20 predavanja po pozivu.

Gospodin prof. Vladimir Koković je gostujući profesor na Stomatološkom fakultetu u Pančevu od 2014. godine.