header spearator

Student generacije - Bojana Milenković


Student generacije 2017 - Bojana Milenković

Student generacije 2017.

Prosečna ocena tokom studija: 9.28

Diplomirao/la dana: 19. Sep 2022.

Kao sveže diplomirani doktor stomatologije, slobodno može reći da je samouverenija u svoje sposobnosti rada sa pacijentima nego što bi se to očekivalo od osobe koja je tek završila studije. Smatra da je odnos između profesora i studenata fenomenalan, i ko je zainteresovan za dodatan rad i aktivnosti, neće imati veliku muku da dođe do njih. Ukoliko bi trebalo ponovo da donese odluku koji fakultet upisati, izbor bi bio isti.

Postati student generacije je po njenom mišljenju bilo teško ali ne i nemoguće. Kaže da nije od starta, pa čak ni do nedavno, očekivala tu titulu. Sa te strane, može reći da nije bilo previše teško jer nije imala taj pritisak da mora biti student generacije. Nema problem da kaže da u indeksu ima svaku ocenu koju student može da dobije.

Uvek je učila za sebe, ne za ocenu, i uvek imala ambiciju da stekne što je više moguće znanja na svakom predmetu. Svakako je tu bilo i velikog ulaganja i odricanja, kao i discipline da se to postigne. Misli da je disciplina najbitniji faktor. Nikome se ne uči više nego što mu se odmara, ali ostati dosledan u dostizanju rezultata je ključna stvar i u tu ruku jeste teško.

Fakultet bi izdvojila po praksi koja je odlična.

footer spearator