X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

285-1001000000770-37 AIK Bank

Za AIK banku

Za OTP banku

Kontakt

Vesti

Arhiva

04.04.2016
Termini ispita

Termini polaganja ispita:

Patologija : 14.04.2016. u 10:00 (obavezna potvrda ispita najkasnije do 13.04.2016. (14:00h)),

Oralna patologija: 14.04.2016. u 10:00 (obavezna potvrda ispita najkasnije do 13.04.2016. (14:00h)),

Radiologija: 18.04.2016. u 16:00,

Menadžment u zdravstvu: 15.04.2015. u 09:00.

Informacioni sistemi 11.04.2015. u 14:00.

12.02.2016
Termini ispita

Termini ispita za februar 2016:

  • Biohemija: 25.02.2016. u 11:45,
  • Opšta hirurgija: 19.02.2016. u 09:30,
  • Urgentna medicina: 19.02.2016. u 09:30,
  • Farmakologija sa toksikologijom: 23.02.2016. u 13:00.
more